Авариен Ремонт Строй ЕООД - дренажи

Дренаж. Видове дренаж

Какво представлява дренажа? Видове дренаж?

Съществуват различни видове дренаж според функцията и начина на изграждане.  Дренажна система се инсталира за да се отстранят подпочвените или повърхностни води от имота. Целта е да се защитят постройките и плодородието на почвата от вредоносна влага.

От какво зависи вида на дренажа?

Използваният дренаж зависи от:

 • вида на почвата;
 • подземния водоносен хоризонт;
 • предназначението на дренажната система.

Основни видове дренаж:

1.      Повърхностен дренаж

Това е метод за дренаж, който използва плитки канали за отстраняване на водата от повърхностния слой. Този тип дренаж е опростен и по-евтин, но при по-тежки почви и такива с по-високо съдържание на глина, не е крайно ефективен.

2.      Подземен дренаж

Известен още и като дълбок, подземният дренаж обхваща сложна мрежа от подпочвени тръби, които събират и дренират грунтовите води.  Въпреки че може да бъде по-скъп от други методи, той е максимално ефективен при всички видове почви.

Подземният дренаж може да бъде разделен на два вида:

 • пристенен дренаж;
 • отводняване с канали (резервоари).

И двата вида се извършват по време на строителната фаза на сградата.

Пристененният дренаж е вид грунтово отводняване, при което отводнителните тръби са разположени от външната страна на сградата и върху непропусклива почва. По този начин се предотвратява навлизането на вода в стените и основите на сградата.

Дренажа с канали (резервоари) е специфичен вид подземен дренаж, който се прави още преди да стартира изливането на основата на сградата. Той предотвратява наводняването на фундамента от подпочвени води.

3.      Пластов дренаж

Инсталира се на ниво основа на конструкцията и директно върху водоносния хоризонт.  Тази система с двойно предназначение предпазва сградата от две заплахи: наводнение от подземни води и увреждане от капилярна влага.

4.     Вакуумен дренаж

Както се подразбира от наименованието, това е вид дренаж, при който водата се изсмуква с помощта на вакуум.

5.     Френски дренаж

Основните съставляващи на френския дренаж се явяват изкопа с чакъл (натрошен камък) и перфорираната тръба, с чиято помощ подземните води се отстраняват  от имота. Целите, които изпълнява френския дренаж са:

 • предотвратяване на наводнения;
 • спиране на ерозията;
 • прекратяване на заблатяването;
 • предпазване от увреждане на сградите и насажденията.

Как се инсталира френски дренаж?

Основните етапи от инсталацията на френски дренаж, включват:

 • установяване на подходящите места;
 • измервателни дейности;
 • топография на дренажна система;
 • изкопни дейности;
 • инсталация на дренажна мембрана и перфорирана тръба;
 • запълване на изкопа с натрошен камък/чакъл;
 • тестови изпитания и довършителни работи.

 Как да изберете дренаж за вашия имот?

Търсенето и намирането на подходящия метод за отводняване на имота ви зависи от качеството на почвата, метеорологичните условия и предназначението на земята, дали ще се използва за земеделски цели или строителство. Или и двете.

Видове тръби за дренаж

Предлагат се различни видове дренажни тръби, включително PVC (поливинилхлорид), HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен) и други, в зависимост от конкретното приложение. 

За да сте сигурни, че ще направите верния избор, както на вида дренаж, така и на вида тръби, подходящи за имота ви, потърсете мнението на професионалист.

Avarien.bg дренажи

Avarien.bg осъществява инсталация и поддръжка на всички гореизброени видове дренаж. Високото качество и коректността на изпълнение са гарантирани. Обадете ни се!

видове дренаж авариен.бг

Comments are closed.