избор на дренаж за вашия имот

Избор на дренаж за вашия имот? Поддръжка на дренаж. Необходима квалификация

Избор на дренаж – жизненоважно за собствеността ви

Правилният избор на дренаж или дренажна система е от екзистенциално значение за имота ви. Особено ако е разположен в район, който е застрашен от наводнения, има повече валежи или е наличен сериозен грунтов водоносен слой. Това са и основните фактори, за които да внимавате, когато правите избора си.

Фактори, които влияят пряко при избора на дренажна система:

 1. Типа почва, който преобладава в имота.
 2. Количество валежи и климат.
 3. Ниво на подпочвените води.
 4. От какъв тип е сградния фонд в имота ви, вид и размери на покрив, и основа.
 5. Размер на бюджет.

Основни типове дренажна система

 • Отворена дренажна система

Състои се от плитки изкопи, приблизително 50 cm широки и дълбоки. Прокопават се около периметъра на покрива или площта, за да се създаде т.н. „отворен дренаж“.  Евтина и лесна за изпълнение, тази система обаче невинаги е най-ефективния или визуално привлекателен избор.

 • Затворена дренажна система

Съставена е от подземни перфорирани тръби от керамика или PVC, разположени под ъгъл.  Цената е по-висока и представлява сериозно строително предизвикателство. Ефективността на този тип дренаж обаче е впечатляващ при всички предизвикателства. Външният вид на сградата, както и околния пейзаж, остават незасегнати.

 • Запълваща (смесена) дренажна система

Съчетание от отворен и затворен тип дренаж. Ефектът на отводняване се постига чрез дренаж със запълване. Отводнителните канали се засипват с чакъл, речни камъчета или друг подобен материал. Разходоефективен, ефикасен и приятен за окото вариант.

Верният ход при избор на дренажна система за имота ви, е, да се консултирате с ВиК специалист. Освен ако вие самият не сте професионален строител, водопроводчик или архитект, недейте да рискувате сигурността на собствеността си. Специалистът ще обсъди с вас какъв да бъде вида на използвания дренаж в зависимост от състава на почвата, грунтовия водоносен слой и климата в района. Той ще ви даде най-точните насоки за начина, по който да бъде изпълнен проекта и ще ви състави индивидуална оферта.

Необходима квалификация за направа на дренаж?

Строежа и инсталацията на дренаж изисква определени инженерно-архитектурни познания и професионална ВиК специалност. Изискват се още изрядна документация при получаването на разрешителните за строеж и изпълнение на проекта.

Познания и умения необходими при изграждане на дренажна система:

 • познаване на структурните и хидрогеоложките фактори, които влияят на дренажа, като дълбочината на фундирането, границата на замръзване, свойствата на почвата, нивото на подземните води и др.
 • умения за изкопаване на дренажен изкоп около конструкцията със специфичен наклон и размери;
 • умения за избор и разполагане на подходящ геотекстил, дренажни тръби и обслужващи кладенци, като същевременно се вземат предвид общите изисквания;
 • познания за свързване на дренажни тръби в ъглите с помощта на гъвкави връзки или колена;
 • познания и умения за запълване на дренажни канали с инертни материали като чакъл, натрошени камъни и др;
 • Възможност за създаване, експлоатация и поддръжка на дренажни системи.

Всяко от гореспоменатите умения и знания е важно. И няма как да се оправите ако притежавате само едно или две от уменията, а останалите ви липсват. Затова избора на професионална фирма излиза на преден план. Интернет е едната възможност. Ще получите голям брой резултати в търсачката за ключови думи и фрази от рода на: „ВиК фирма близо до мен“ или „ВиК фирма за изграждане на дренажи“.

Авариен Ремонт Строй ЕООД

Фирма Авариен Ремонт Строй ЕООД има изградена през годините безупречна репутация следствие на огромния брой успешно завършени ВиК проекти, както в София и околността, така и в цяла България. Проектиране и изграждане на дренажи и дренажни системи е основен приоритет сред предлаганите от фирмата услуги.  Коректността и високото качество на осъществяване на проекта са гарантирани!

Поддръжка на дренаж

Целта на поддръжката на дренажа е да се гарантира, че функционалността на системата се поддържа и че водата се отстранява от вашия дом или собственост по подходящ начин. Отводняването може да бъде хоризонтално, вертикално или комбинация от двете. Това зависи от фактори като вида на почвата, метеорологичните условия в района, вида на сградата, наклона на терена. Дренажната система се състои от дренажни тръби, геотекстил, чакъл, наблюдателни шахти и помпи. Поддръжката й включва проверка и почистване на тръби и шахти от замърсяване, ремонт или подмяна на повредени компоненти, хидроизолация и изолация на основата. Поддържането на дренажа е от решаващо значение, за да се избегнат проблеми като наводнения, вредоносна влага, мухъл, корозия.

Comments are closed.