външна ВиК мрежа и водопровод

Какви са основните характеристики на услугата „Проектиране и изграждане на външна ВиК мрежа и водопровод“?

Услугата „Изграждане на външна ВиК мрежа и водопровод“ в София (и околността) включва:

 • изграждане на тръбопровод за външна ВиК мрежа (поставяне на тръби за външен водопровод);
 • реконструкция, ремонт на външни водопроводи;
 • демонтаж на външни водопроводи;
 • почистване на кухини и тестване на тръбите на водопровода;
 • монтаж и демонтаж на клапани и оборудване за водоснабдителни мрежи;
 • хидравличен разчет на външни водопроводи;
 • направа на външна ВиК мрежа и канализация(противопожарен водопровод и хидрант).

Как се изгражда външна ВиК мрежа и външна канализация?

Основна функция на външните (улични) и площадкови  ВиК мрежи се явява безпроблемното обезпечение на потребителите с вода и последващия отвод на използвания ресурс. Външният водопровод не е съставна част от вътрешните инженерни комуникации на обекта. Той се полага извън жилищни и обществени сгради, осигурявайки достъпа на водоснабдителната система до естествени или изкуствени водоизточници и канализационни кладенци.

От какво зависи проектирането на улични, външни и площадкови ВиК мрежи?

Проектирането и устройството на ВиК мрежа за външен водопровод зависи от нейният вид. В процеса на проектиране и изграждане трябва да се вземат предвид особеностите на обекта за да бъдат избегнати възникване на течове, спадове на налягане, запушване, корозия в хода на експлоатация и др.

Какво предлагаме ние:

 • след обсъждане и съгласуване, предоставяме на клиента готовата документация по проекта;
 • по време на изграждането на външен водопровод следваме строго определен план на работа, съобразен с всички изисквания на строителния контрол в България и ЕС;
 • разработваме средства за защита от негативни външни въздействия за предотвратяване на бъдещи повреди по водопроводната мрежа;
 • монтираме и регулираме функционирането на помпи, компресори, филтри, устройства за омекотяване и дезинфекция на вода; 
 • при изграждане на ВиК система за водоснабдяване с гореща вода, отделяме специално внимание на изискванията за безопасност и надеждност, отчитайки високите температурни натоварвания, разширението на материала на тръбите, загубите при преноса на топлина, кондензацията, абразивното триене и др.;
 • при направата на външна водопроводна инсталация използваме супер устойчиви полиетиленови тръби с висока плътност. Използването на висококачествени материали при направата на външна канализация е залог за безпроблемно функциониране.

Фирма „Авариен Ремонт Строй ЕООД“ – ГАРАНЦИЯ за успех!

Потърсете ни за консултация и определяне на производствените разчети по проекта си за

външен водопровод. Осъществяваме изграждане, както на уличен водопровод и външна канализация за жилищни сгради, така и промишлен ВиК. Стойността на проекта и изпълнението му се определя от обема работа, необходимите поръчки, срок на изпълнение.

Фирма „Авариен“ предоставя всички гаранции, и осъществява обслужване на водопровода и след монтажа. Ние държим на репутацията си и носим отговорност за действията си. 

Открийте ни във facebook 

Comments are closed.