Дренаж, отводняване, септични ями, пречиствателни станции, уличен канал

Авариен Ремонт Строй ЕООД

5 години гаранция за извършени

услуги и ВиК инсталации

Тел: 0889068554 

Проектиране и изграждане на дренажни системи

Предлагаме проектиране и изграждане на дренажни и отводняване на терени . Дренажте могат да бъдат дълбоки , повърхностни или системи за отводняване на терени. Дренажи могат да се правят  около вече съществуващи сгради  и съоръжения така и около новостроящи се . Подготвяне на терени за строителство или предотвратяване на повреди по сгрдите от подпочвените води.

  След "улавянето " на водата , тя може да се изведе до канал , септична яма или резервуар с цел използването и от поливна система.

Срокове на изпълнение

 Сроковете за изпълнение зависят от сложността на проекта и се уточняват след предварителен оглед.