проектиране и изграждане на дренажи

Кои са основните етапи при проектиране и изграждане на дренажи?

Проектиране и изграждане на дренажи, отводняване на терени с Avarien.bg

Фирма „Авариен Ремонт Строй ЕООД“ разполага с цялата необходима техническа и юридическа документация за проектиране и изграждане на дренажи (дренажни системи), и отводняващо строителство (вкл. отводняване на парцели и дворове, улавяне на подпочвени води).
Ако се нуждаете от ВиК услуги на територията на гр.София и региона, Avarien.bg е правилният избор.

Кога е задължително изграждането на дренаж?

 – долното ниво (пода) на зданието, основата –  е под нивото на грунтовите води (подземните води) или надвишава това ниво с по-малко от 0,5 м.;
– на територията на строежа почвата е глинеста, има почва с капилярно овлажняване;
– техническата подземна част на постройката е потънала на по-малко от 1,3 м от нивото на земята с глинеста почва.

Опасностите

Водата е стихия, която в никакъв случай не бива да бъде подценявана.  Ако живеете или работите в близост до голям воден басейн или на територия с обилни подпочвени води, задължително трябва да вземете мерки. Без наличие на дренажна схема, заедно с всички останали елементи на благоустройство, рискувате някоя сутрин да се събудите с наводнени основи, мазета и покъщнина.
Водата би могла да разруши или подкопае основите на сградата ви, а ако се занимавате със земеделие – да унищожи посевите и реколтата ви. През зимата цялата ви сграда може да се издигне или премести поради замръзване на почвата. Водата в почвата се превръща в твърд лед и измества от мястото им дори основи, които на пръв поглед изглеждат непоклатими.
Влагата в дома или офиса е причина за редица простудни заболявания. Особено уязвими в това отношение са децата. На повърхностите и в нишите на строителните конструкции активно се развиват плесенни гъби – невидим източник на някои от най-силните алергии. Изобилието на застояла вода в обекта е отлично място за размножаване на кръвосмучещи насекоми – друг основен разпространител на сериозни зарази и болести.
Затова не чакайте, а ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ още днес! Защото утре може и да е късно…

Основни етапи при проектирането на дренаж

1-ви етап: Изготвяне на подробна топографска и почвено-хидроложка оценка на местността

Всяка дренажна система предполага гравитационно (самоотичащо се) отводняване на излишните течности от повърхността на територията и прилежащия почвен слой. За целта се прави подробна топографска снимка на местността. Определят се разликите във височините и наклона в едната или другата посока. В случай, че липсва естествен наклон, остава едно – да се насочат дъждовните, топящите се и подпочвени води възможно най-далеч от строежа, спомагателните постройки и градините, които не обичат обилна влага.
Взимат се предвид и евентуалните екологични последици от строежа.

2-ри етап: Проектиране на дренажната система

След като нашите експерти се запознаят с топографския план на местността и резултатите от почвено-хидроложките изследвания, се изработва проект за дренаж. Това включва:

  • избор на конструкция и система на дренажа;
  • проследяване на системата в плана на местността;
  • извършване на необходимите изчисления.

В условията на градско строителство често се прибягва до проектирането не на една, а на няколко дренажни системи за съответната територия. Това се определя не само от съответната топографска и почвено-хидроложка оценка на площадката, но и от особеностите на плана за строителство. Той може съществено да повлияе при определяне дренажния маршрут.

Изграждане на дренаж

  1. Закрит дренаж

След проучването и проектирането на дренажа, нашите експерти пристъпят към незабавното му изпълнение. В местата с максимално натрупване на почвени води се изкопават отводнителни канали. Дъното им се изпълнява с наклон от около 1-2° от обекта, който трябва да се защити. Постройките обикновено се  окопават по периметъра.
На дъното на дренажния канал се разполага чакълеста подложка, в която се намира гофрирана дренажна тръба. Стените й са с едностранна пропускливост. Водата може да проникне вътре в тръбата, но влезе ли веднъж там – излизане няма. Тръбата се покрива със слой чакъл, а след това се затрупва в канавката. Извежда се до безопасна територия извън границите на обекта или на максимално разстояние от дома. Заровена е на 1,5-2 м. дълбочина под нивото на основите на постамента. Това е така нареченият „закрит дренаж“.

      2. Открит дренаж
В някои случаи може да се осъществи повърхностен дренаж (открит дренаж) без използване на дренажни тръби. Отводът на водата се насочва по дъното на дренажния канал, което е покрито с геотекстил и слой чакъл. Това е така нареченият „открит дренаж“. Един от недостатъците на откритият дренаж е почти неизбежното размножаване в отводнителните улеи и канали на комари и други обичащи влага насекоми. Освен това трябва надеждно да се покрият за да не се случват инциденти с деца или домашни любимци. Плюс е, че откритите отводнителни канали винаги могат да бъдат почистени ако се запушат.

Как се определя цената на дренаж?

Ето някои от най-важните фактори, от които зависи цената на дренажа:

  • площ на участъка;
  • топографската и почвено-хидроложка оценка (сложността на релефа и почвата);
  • дължина и разклонения на дренажната мрежа;
  • количество и форма на обектите, които трябва да бъдат защитени от водата;
  • обем на проекто-проучвателните и топографски дейности.

Поръчката на проектиране и изграждане на дренажна система от Avarien.bg ще ви гарантира сигурна защита на собствеността от рисковете свързани с обилни валежи, топене на снега и подпочвени води. Не чакайте следващото наводнение да отнесе мечтите и надеждите ви, ОБАДЕТЕ НИ СЕ! 
Посетете Facebook страничката на Avarien.bg

Comments are closed.