Дренаж, отводняване, септични ями, пречиствателни станции, уличен канал

Авариен Ремонт Строй ЕООД

5 години гаранция за извършени

услуги и ВиК инсталации

Тел: 0889068554 

Улични и площадкови ВиК мрежи

Видове услуги

Проектиране и изграждане на улични и площадкови водопроводни и канализационни системи .Цялостни решения за външни ВиК мрежи , присъединяване към съществуващи водопроводи и канализации , изграждане на площадкови мрежи и заустването им в септични ями , пречиствателни станции , съществуващи канали. Захранване на сгради и площадкови водопроводи от уличен водопровод , присъединяване към уличен водопровод , монтаж и връзване към водопровода  на пожарни кранове (Хидрант)

Срокове на изпълнение

Сроковете на изпълнение варират според сложността на проекта или начинът на изпълнение.  Обикновено  изпращаме човек на оглед който се запознава с проекта и особеностите му  , след огледа, работата по проекта може да започне най късно до няколко дни