Дренаж, отводняване, септични ями, пречиствателни станции, уличен канал, външен канал, площадков канал, външен водопровод, уличен водопровод, площадков водопровод, външно ВиК, улично ВиК, изкопи, събаряне на сгради, събаряне на постройки, доставка на инертни материали

Всички права запазени