Дренаж, отводняване, септични ями, пречиствателни станции, уличен канал

Авариен Ремонт Строй ЕООД

5 години гаранция за извършени

услуги и ВиК инсталации

Тел: 0889068554 

Проектиране и изграждане на дренажи, отводняване на терени

Фирма „Авариен“ разполага с цялата необходима техническа и юридическа документация за проектиране и изграждане на дренажни системи, и отводняващо строителство (вкл. отводняване на парцели и дворове, улавяне на подпочвени води).

Ако се нуждаете от ВиК услуги на територията на гр.София и региона, Avarien.bg е правилният избор. 

Кога е задължителна направата на дренаж?

 - долното ниво (пода) на зданието, основата -  е под нивото на грунтовите води (подземните води) или надвишава това ниво с по-малко от 0,5 м.;

- на територията на строежа почвата е глинеста, има почва с капилярно овлажняване;

- техническата подземна част на постройката е потънала на по-малко от 1,3 м от нивото на земята с глинеста почва.

Опасностите

Водата е стихия, която в никакъв случай не бива да бъде подценявана.  Ако живеете или работите в близост до голям воден басейн или на територия с обилни подпочвени води, задължително трябва да вземете мерки. Без наличие на дренажна схема, заедно с всички останали елементи на благоустройство, рискувате някоя сутрин да се събудите с наводнени основи, мазета и покъщнина.

Водата би могла да разруши или подкопае основите на сградата ви, а ако се занимавате със земеделие – да унищожи посевите и реколтата ви. През зимата цялата ви сграда може да се издигне или премести поради замръзване на почвата. Водата в почвата се превръща в твърд лед и измества от мястото им дори основи, които на пръв поглед изглеждат непоклатими.

Влагата в дома или офиса е причина за редица простудни заболявания. Особено уязвими в това отношение са децата. На повърхностите и в нишите на строителните конструкции активно се развиват плесенни гъби – невидим източник на някои от най-силните алергии. Изобилието на застояла вода в обекта е отлично място за размножаване на кръвосмучещи насекоми – друг основен разпространител на сериозни зарази и болести.

Затова не чакайте, а ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ още днес! Защото утре може и да е късно…

Основни етапи при проектирането на дренаж

1-ви етап: Подробна топографска и почвено-хидроложка оценка на местността.

Всяка дренажна система предполага гравитационно (само отичащо се) отводняване на излишните течности от повърхността на територията и прилежащия почвен слой. За целта се прави подробна топографска снимка на местността. Определят се разликите във височините и наклона в едната или другата посока. В случай, че липсва естествен наклон, остава едно – да се насочат дъждовните, топящите се и подпочвени води възможно най-далеч от строежа, спомагателните постройки и градините, които не обичат обилна влага.

Взимат се предвид и евентуалните екологични последици от строежа.

2-ри етап: Проектиране на дренажната система.

След като нашите експерти се запознаят с топографския план на местността и резултатите от почвено-хидроложките изследвания, се изработва проект за дренаж. Това включва:

- избор на конструкция и система на дренажа;

- проследяване на системата в плана на местността;

- извършване на необходимите изчисления.

В условията на градско строителство често се прибягва до проектирането не на една, а на няколко дренажни системи за съответната територия. Това се определя не само от съответната топографска и почвено-хидроложка оценка на площадката, но и от особеностите на плана за строителство. Той може съществено да повлияе при определяне дренажния маршрут.

Изграждане на дренаж

  1. Закрит дренаж.

След проучването и проектирането на дренажа, нашите експерти пристъпят към незабавното му изпълнение. В местата с максимално натрупване на почвени води се изкопават отводнителни канали. Дъното им се изпълнява с наклон от около 1-2° от обекта, който трябва да се защити. Постройките обикновено се  окопават по периметъра.

На дъното на дренажния канал се разполага чакълеста подложка, в която се намира гофрирана дренажна тръба. Стените й са с едностранна пропускливост. Водата може да проникне вътре в тръбата, но влезе ли веднъж там – излизане няма. Тръбата се покрива със слой чакъл, а след това се затрупва в канавката. Извежда се до безопасна територия извън границите на обекта или на максимално разстояние от дома. Заровена е на 1,5-2 м. дълбочина под нивото на основите на постамента. Това е така нареченият „закрит дренаж“.

  1. Открит дренаж.

В някои случаи може да се осъществи повърхностен дренаж (открит дренаж) без използване на дренажни тръби. Отводът на водата се насочва по дъното на дренажния канал, което е покрито с геотекстил и слой чакъл. Това е така нареченият „открит дренаж“. Един от недостатъците на откритият дренаж е почти неизбежното размножаване в отводнителните улеи и канали на комари и други обичащи влага насекоми. Освен това трябва надеждно да се покрият за да не се случват инциденти с деца или домашни любимци. Плюс е, че откритите отводнителни канали винаги могат да бъдат почистени ако се запушат.

Определяне цена на дренаж

Ето някои от най-важните фактори, от които зависи цената на дренажа:

  • - площта на участъка;
  • - топографската и почвено-хидроложка оценка (сложността на релефа и почвата);
  • - дължината и разклоненията на дренажната мрежа;
  • - количеството и форма на обектите, които трябва да бъдат защитени от водата;
  • - обем на проекто-проучвателните и топографски дейности.

Поръчката на проектиране и изграждане на дренажна система от Avarien.bg ще ви гарантира сигурна защита на собствеността от рисковете свързани с обилни валежи, топенето на снега и подпочвените води. Не чакайте следващото наводнение да отнесе мечтите и надеждите ви, ОБАДЕТЕ НИ СЕ ВЕДНАГА! 

Посетете също facebook страничката на Avarien.bg