Дренаж, отводняване, септични ями, пречиствателни станции, уличен канал

Авариен Ремонт Строй ЕООД

5 години гаранция за извършени

услуги и ВиК инсталации

Тел: 0889068554 

Проектиране и изграждане на улични, външни и площадкови ВиК мрежи

Фирма „Авариен“ е надежден партньор в проектирането и изграждането на ВиК мрежи и канализация. Предлагаме ВиК услуги в град София и региона. За целта разполагаме с всички необходими юридически удостоверения и разрешителна документация  за извършване на този, и други видове строителни работи, както и за изграждане на промишлени ВиК инсталации.  

Avarien.bg предоставя висококачествени ВиК услуги по проектиране и изграждане на външни и площадкови ВиК мрежи, монтаж и демонтаж на оборудване.

Услугата „Изграждане на външна ВиК мрежа и водопровод“ в София (и региона) включва:

- изграждане на тръбопровод за външна ВиК мрежа (поставяне на тръби за външен водопровод);

- направа на външна ВиК мрежа и канализация (противопожарен водопровод и противопожарен кран);

- реконструкция, ремонт на външни водопроводи;

- демонтаж на външни водопроводи;

- почистване на кухини и тестване на тръбите на водопровода;

- монтаж и демонтаж на клапани и оборудване за водоснабдителни мрежи;

- хидравличен разчет на външни водопроводи.

Изграждане на външна ВиК мрежа и външна канализация

Основна функция на външните (улични) и площадкови  ВиК мрежи се явява безпроблемното обезпечение на потребителите с вода и последващия отвод на използвания ресурс. Външният водопровод не е съставна част от вътрешните инженерни комуникации на обекта. Той се полага извън жилищни и обществени сгради, осигурявайки достъпа на водоснабдителната система до естествени или изкуствени водоизточници и канализационни кладенци.

Проектиране на улични, външни и площадкови ВиК мрежи

Проектирането и устройството на ВиК мрежа за външен водопровод зависи от нейният вид. В процеса на проектиране и изграждане трябва да се вземат предвид особеностите на обекта за да бъдат избегнати възникване на течове, спадове на налягане, запушване, корозия в хода на експлоатация и др.

Какво предлагаме ние:

- след обсъждане и съгласуване, предоставяме на клиента готовата документация по проекта;

- по време на изграждането на външен водопровод следваме строго определен план на работа, съобразен с всички изисквания на строителния контрол в България и ЕС;

- разработваме средства за защита от негативни външни въздействия за предотвратяване на бъдещи повреди по водопроводната мрежа;

- монтираме и регулираме функционирането на помпи, компресори, филтри, устройства за омекотяване и дезинфекция на вода; 

- при изграждане на ВиК система за водоснабдяване с гореща вода, отделяме специално внимание на изискванията за безопасност и надеждност, отчитайки високите температурни натоварвания, разширението на материала на тръбите, загубите при преноса на топлина, кондензацията, абразивното триене и др.

- при направата на външна водопроводна инсталация използваме супер устойчиви полиетиленови тръби с висока плътност. Използването на висококачествени материали при направата на външна канализация е залог за безпроблемно функциониране.

Потърсете ни за консултация и определяне на производствените разчети по проекта си за

външен водопровод. Осъществяваме изграждане, както на уличен водопровод и външна канализация за жилищни сгради, така и промишлен ВиК. Стойността на проекта и изпълнението му се определя от обема работа, необходимите поръчки, срок на изпълнение.

Фирма „Авариен“ предоставя всички гаранции, и осъществява обслужване на водопровода и след монтажа. Ние държим на репутацията си и носим отговорност за действията си. 

ОБАДЕТЕ НИ СЕ ! 

Посетете също facebook страничката на Avarien.bg