Изкопи и услуги със земекопна техника

Услуги „с тежко оборудване“

Изкопи и услуги със земекопна техника, или с така нареченото „тежко оборудване“, е от съществено значение за строителни и поддържащи работи от почти всякакъв мащаб. Това включва от строителство на къщи и почистване на дворове, до мащабни търговски и граждански проекти. Оборудването за земекопни работи обхваща широк спектър от машини, които могат да изкопават и сортират почва и скали, както и да извършват други дейности. Земекопните машини и другото тежко оборудване спомагат за ускоряване не само на земните работи, но и на обработката на материали, разрушаването и строителството. Много видове тежко оборудване са предназначени за множество функции, което ги прави незаменими на работните площадки.

Парк „Земекопна техника и самосвали“

Фирма „Авариен ремонт Строй“ ЕООД разполага с различни видове багери и челни товарачи, мини багери, фадроми, богат набор от различни по големина камиони и самосвали.

Услуги

Извършваме доставка на инертни материали, както и извозване на пръст, и строителни отпадъци. Предлагаме и цялостна услуга „изкопаване и извозване на разтоварище“. Събаряме стари сгради и извозваме отпадъчния материал.

Наем на земекопна техника и самосвали

Ако се нуждаете от тежко оборудване за проекта си на разумни цени, обадете ни се. Любезният ни екип ще Ви съдейства по всеки възможен начин. Няма значение дали искате да ни попитате нещо или да наемете нашата техника, оборудване, или лицензираните ни специалисти – ние ще ви консултираме и ще ви предложим най-подходящите за проекта ви условия, и помощ.
Изкопи и услуги със земекопна техника

Срокове на изпълнение

Индивидуална оферта се изготвя след запитване за всеки отделен обект, според специфичните изисквания, нужди и бюджет на клиента.