Кои сме ние

Авариен Ремонт Строй ЕООД е надежден партньор

„Авариен Ремонт Строй“ EООД 

От 2020 г. „Авариен Ремонт Строй“ EООД  е лицензирана фирма за ВиК инсталации и пречиствателни станции. Фирмата е вписана в „Централния професионален регистър на строителя” и разполага с проектанти с пълна правоспособност – членове на КИИП София.

Ние сме Екип, който е заедно от 20 години. Започнахме в „Софийска вода“, където натрупахме възможно най-сериозния опит. Когато бяхме готови, стартирахме нещо свое. Това е нашата фирма, нашата работа, с която се гордеем, защото ежедневно, освен целия си професионализъм, влагаме в нея сърце и душа.

Дейност

Фирма „Авариен Ремонт Строй“ EООД  проектира, доставя, инсталира и поддържа пакетни системи за пречистване на отпадъчни води, помпени станции, дренажи и дренажни системи, гравитачни канали, септични ями, запечатани изгребни ями, пречиствателни станции, главни канализационни връзки и системи за отводняване на повърхностни води за обслужване на жилищни имоти (от единични жилища до малки населени места). Това важи, както за нови, така и за съществуващи имоти, като жилищни комплекси, училища, институции, хотели, обществени домове и развлекателни комплекси и др.

Сериозният ни опит в областта на отводняването и използването на пакетирано оборудване ни осигурява ненадмината база, от която можем да предложим икономически ефективни и практични решения на проблемите с отвеждането на отпадъчните води.

Лицензирана ВиК фирма с квалифициран персонал

Цялата работа се извършва от квалифицирани и напълно обучени специалисти. Разполагаме с лицензирани проектанти с пълна проектантска правоспособност. По такъв начин се гарантира, че инсталацията и поддръжката се извършват при най-високите стандарти на изпълнение.

Сред нашите клиенти са  Министерство на отбраната, Мрежово разпределение София, ТЕЦ София, Информационно обслужване, десетки държавни и частни фирми.