Улични и площадкови ВиК мрежи

Какво представляват улични и площадкови ВиК мрежи?

Фирма Авариен Ремонт Строй проектира и изгражда ВиК мрежи от дълги години. Това са висококачествени инфраструктури за събиране, пренос, пречистване, съхранение и разпределение на вода за домакинства, търговски обекти, промишлеността и напояването. Както и за обществени нужди, като пожарогасене и промиване на улици. 

От всички човешки потребности осигуряването на питейна вода е най-жизненоважното. Хората зависят от водата за пиене, готвене, миене, изхвърляне на отпадъци и други битови нужди. Още от древни времена хората са организарали и създавали поселища в близост до сигурни и големи източници на прясна вода, като езера и реки. Първата древна цивилизация, която впряга водата първо в канали за напояване на селскостопанската им индустрия, е Месопотамия (4 хил.г.пр.н.е.). Египтяните са първите, които започват да правят водопроводни тръби от метал (мед). Древните гърци развиват науката за топлата вода. А римляните са тези, които издигат водопроводния занаят в изкуство с техните бани и канализацията в големите им градове. 

Нашите системи за водоснабдяване са дълговечни и отговарят на всички изисквания за обществени, търговски и промишлени дейности.  

Видове услуги

Проектиране и изграждане на площадкови и улични (водопроводни и канализационни) мрежи, и системи. Цялостни решения за външни ВиК мрежи. Присъединяване към съществуващи водопроводи и канализации. Изграждане на площадкови мрежи и заустването им в септични ями, пречиствателни станции, съществуващи канали. Захранване на сгради и площадкови водопроводи от уличен водопровод. Присъединяване към уличен водопровод. Монтаж и връзване към водопровода на пожарни кранове (Хидрант).
Улични и площадкови ВиК инсталации

Срокове на изпълнение

Сроковете на изпълнение (улични и площадкови ВиК мрежи) варират според сложността на проекта или начина на изпълнение. Обикновено  изпращаме наш специалист на оглед за да се запознае на място с проекта и особеностите му. След огледа, работата по проекта може да започне max до няколко дни.