Изграждане на пречиствателни станции, изгребни и септични ями

Пречиствателни станции, изгребни и септични ями

Фирма „Авариен Ремонт Строй“ ЕООД е лидер в проектиране и изграждане на пречиствателни станции, изгребни и септични ями в района на гр.София и близките населени места. При липса на канализационна мрежа за отходните води (когато не могат или не трябва да се заустват в градската канализация) има основно три възможности за отвеждане на отпадъчните води:

  1. Пречиствателна станция за отпадни води
  2. Септична яма
  3. Изгребна яма

Разполагаме с професионални екипи, които са специализирани в инсталирането на пречиствателни станции за отпадни води и системи за пречистване на отпадни води, помпени станции, септични ями, утайници и дъждоприемници. Съоръженията могат да бъдат изградени от бетон или PVC, според желанието на клиента. Размерите и кубатурата варират според потреблението, броят живущи, които ще го ползват и местоположението му.

Независимо дали става въпрос за жилищна или търговска употреба, можете да сте сигурни, че ще осигурим професионален монтаж, който ще допринесе за напълно функционираща и дълготрайна инсталация.

Пълен пакет от услуги

Фирма Авариен Ремонт Строй предоставя пълен пакет от услуги по инсталиране на пречиствателни станции за отпадъчни води за битови и търговски обекти в България. Независимо дали търсите малка домашна инсталация на пакетна пречиствателна станция за отпадъчни води, септична яма или инсталация за 300 души.

Всички проекти се изпълняват в съответствие с разпоредбите на Министерство на околната среда и водите, и съответните раздели от строителните разпоредби.

Всички инсталации, според първоначалния дизайн, могат да включват:

  • изкопни работи на мястото за монтиране на новото съоръжение;
  • работа по каналите за електрозахранване;
  • електрически работи за осигуряване на функционирането на устройството;
  • озеленяване на зоните, засегнати от работата;
  • въвеждане в експлоатация на новата пречиствателна станция;
  • изпразване на старата пречиствателна система (ако е необходимо).

Защо да ни се доверите?

Лицензираните ни специалисти имат безупречни знания и умения, за да свършат работата по най-икономичния и ефективен начин. Нашият любезен екип ще ви помогне да координирате инсталирането на пречиствателна станция за отпадъчни води още от етапа на планиране, включително бюджетни оферти и безплатни консултации на място, до задълбочена оферта, включваща пълен план за действие за инсталацията.

Разполагаме с професионални проектанти, които при необходимост могат да помогнат с разрешението за планиране, строителния контрол и съгласията за заустване.

 

изграждане на пречиствателни станции
пречиствателни станции

Срокове на изпълнение

 Сроковете на изпълнение са зависими от проекта, сложността му и комуникацията на терена.