Проектиране и изграждане на дренажни системи

Дренажни системи

Авариен Ремонт Строй проектира, инсталира и свързва дренажни системи, както за нови, така и за съществуващи търговски, и битови обекти. Дренажите могат да бъдат дълбоки, повърхностни или системи за отводняване на терени. Подготвяме терени за строителство и предотвратяваме повреди по сградите от подпочвени води.

След „улавянето “ на водата , тя може да се изведе до канал, септична яма или резервоар с цел използването й от поливна система.

Авариен Ремонт Строй извършва строителни работи и изграждане на дренажни системи по договор за:

 • Жилищни сгради
 • Канализационни помпени шахти
 • Разширения на къщи
 • Реконструкции
 • Перфорирани шахти
 • Връзки за дъждовна и канализационна система
 • Отводняване на земя
 • Пречиствателни станции за отпадъчни води
 • Попивни шахти, т.е. клетъчен слой
 • Добавяне на ревизионни шахти
 • Монтаж на нови отводнителни системи, а когато е необходимо, можем да изградим нови ревизионни шахти, да инсталираме нови колектори и водоприемници.

Ремонт на дренажи и тръбопроводи

Имаме дългогодишен опит в изкопаването на тръби, които са аварирали, и след това в подмяната им с нови участъци от тръби с различен диаметър в широка гама от различни продукти.

Тръбопроводи под налягане и без налягане

Авариен Ремонт Строй извършва инсталации и ремонти на нови и съществуващи водопроводни и канализационни мрежи. Осигуряваме 24-часова поддръжка.

Инсталираме газови, водопроводни, канализационни, дъждовни, възходящи мрежи, като всичко това се извършва от квалифицирани работници със съответните сертификати.

Запушена канализация

Запушената канализация може да бъде истински кошмар. Често се случва без никакво предизвестие и по всяко време на деня или нощта. Ако дренажната ви система се запуши, това може да доведе до отвратителни миризми в цялата сграда или дори до наводнения в някои от помещенията.

Отпушване на канализацията

Запушените канали са нехигиенични и неприятни. Ето защо е важно всяко запушване да бъде отстранено незабавно.

Разполагаме с оборудване за видеонаблюдение, за да открием причината за запушената канализация, и използваме ръчни пръти или дренажни струи, които разбиват и отмиват запушването, оставяйки ви чиста канализация.

Дренажната струя е не само ефективен начин за отстраняване на замърсявания – тя е и най-добрият начин за почистване на канализацията и поддържането ѝ чиста, като по този начин предотвратява всякаква възможност за повторно появяване на подобни запушвания.

 
проектиране и изграждане на дренажи
дренажни системи

Срокове на изпълнение

Сроковете за изпълнение зависят от сложността на проекта и се уточняват след предварителен оглед.